(9/3 2023) 

Voldsomme besparelser i Herning kommune

Flere små foreninger – bla. Herning Lænken – er kastet ud i en svær situation.

Herning kommune har i bevillingen til det lokale frivillige arbejde skåret drastisk i tilskuddet. Servicelovens §18 tilskud er beskåret fra ca. 3 millioner til godt 2 mil., og 70 ud af 90 foreninger får ingen penge i år. Det betyder, at en stor del af de små foreninger ikke kan klare de basale udgifter som f.eks. forbrugsafgifter og mangler tilskud til aktiviteter.

Vores midtjyske forening, Herning Lænken, er også ramt af sparekniven. Det er tvivlsomt, om de kan fortsætte deres mangeårige virke. Kasserer Rita fra Herning Lænken siger til TV MIDTVEST: “Vi bliver nødt til at sige huset op og se, om det kan fortsætte, eller om vi skal lukke det.”

De frivillige foreninger – også kaldet det sociale guld – bruger deres fritid på ulønnet at hjælpe borgerne på en lang række områder. På sigt kan det blive dyrt for kommunen at skære i støtten til det nødvendige arbejde.

24/3 2023 opdatering: 

Herning Lænken lukker

Landsforenings meddelelse til lænkeforeningerne:
Landsforeningens bestyrelse må desværre meddele, at Herning Lænken lukker pr. 27. marts 2023. Lukningen sker på baggrund af afslag på ansøgningen om § 18 tilskud for 2023 fra Herning Kommune. Tilskuddet fra Kommunen blev bl.a. brugt til udgifter til drift af huset og foreningen.
Herning Lænken har eksisteret siden 1971, men har ikke haft mod på at fortsætte et andet sted – flere af medlemmerne flytter deres medlemskab til Sønderborg.
( Kontakt tidligere formand i Herning Lænken > )

Lænken Web

Se også artikel på TV MIDVEST (7. marts 2023):
Kommune skærer en million i frivillig-pulje