(26/11 2019) 

Vores årlige konference ‘Idé og Aktiv’ blev afholdt d. 21-22/9 på Scandic i Ringsted med deltagelse af 33 Lænke-folk fra hele landet.

 

 
Inden weekenden sidst i september fik alle Lænkens medlemmer tilsendt et anonymt online spørgeskema med 9 spørgsmål, som gik ud på at få en bedre fælles forståelse af, hvem vi er og hvad vi vil. 

Vores oplægsholder var Anders Sejerø, som er foreningskonsulent i Holbæk Kommune, uddannet antropolog og har arbejdet med frivillighed og samskabelse i København. Oplægget gik bl.a. ud på at sætte fokus på det, der virker i Lænken og en positiv tilgang.  Resultatet af online undersøgelse indgik i Sejerøs oplæg.

Efter oplægget blev deltagerne delt i 4 grupper, hvor der blev taget udgangspunkt i de gruppespørgsmål, som Anders havde lavet omkring synlighed og fornyelse. Der kom mange gode og brugbare forslag frem under diskussionerne.

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med forslagene, og sammen med Landsforeningens bestyrelse og foreningerne få dem ført ud i livet.

En god og aktiv weekend med plads til Lænke-hygge. Det sociale samvær har som altid stor betydning for deltagerne.

 
Lænken Web