(December 2022) 

Om 3 måneder skal vi afholde generalforsamlinger i vores lokalforeninger. Og ofte er der skift af kasserer og/eller formand ligesom bestyrelsen måske ændrer sig. Så skal banken tit kontaktes om ændringerne og evt. laves ny fuldmagt til f.eks. kasserer/formand.

 
Vi har på hjemmesiden skrevet før om problemerne med de høje dokumentationskrav,  som nogen banker stiller. Dette sker med baggrund i ‘hvidvaskloven’. For mange lokalforeninger giver det ‘hovedpine’ og kan være en svær start for nye i bestyrelsen.

Ny vejledning til bankerne
Flere ministerier og arbejdsgrupper har set på problemet de sidste par år, og nu er der udarbejdet en ny vejledning til bla. bankerne her i efteråret. Bemærk at det er en vejledning – dvs. noget som banken kan vælge at følge – men det er ikke et krav til bankerne. Bankerne har fortsat pligt til at overholde hvidvaskloven og søge oplysninger om deres kunder, for at sikre et lovligt engagement med f.eks. en lokal frivillig forening.

Den nye vejledning til bla. bankerne kan læses her (Retsinformation) >

Lænkens lokalforeninger skal lægge mærke til Tabel 2 i vejledningen til bankerne, som placerer os i gruppen “forenings klassifikation med begrænset risiko”. For vurdering som “begrænset risiko” behøver man ikke opfylde alle tabellens ‘karakteristika”, men vores foreninger opfylder de fleste. (Virksomhed er i denne sammenhæng banken.)

DFS rådgivningsguide – vær at læse
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har læst og tolket vejledningen, og skriver i en artikel om ændringerne. Der er gode råd til, hvordan man kommer nemmere igennem processen med banken.
Se DFS artiklen >
Og de har lavet en rådgivningsguide, som kan hjælpe jer i forberedelserne med kontakten til banken.
“Sådan får din forening det lettere i banken” >

** Det kan anbefales at læse den før kontakt til banken! **

Kendetegn (karakteristika) ved (lænkens) foreninger med begrænset risiko er:
  • Banken har betryggende kendskab til foreningen
  • Foreningen har en begrænset økonomi (indeståender og bevægelser)
  • Foreningen er underlagt kontrol fra offentlige myndigheder i anden sammenhæng (f.eks. årsregnskab for §18 midler).
  • Foreningen har et demokratisk formål og struktur
  • Foreningen er en landsorganisation eller er medlem af en landsorganisation
  • Foreningen er professionelt ledet (via Landsforeningen)

Aftal gerne et rigtigt møde med banken til start:
Når der f.eks. er valgt ny kasserer i bestyrelsen, kan et personligt møde med banken starte en god dialog, hvor både formand og kasserer møder op. Det kan gøre processen nemmere og evt. misforståelser senere hen kan undgås.
Medbring gerne foreningspapirer mm. til første møde som f.eks.:
 – Egen ID som f.eks. kørekort, pas og lign.
 – Seneste underskrevne generalforsamlings referat
 – Lokalforeningslove og Landsforenings Vedtægter
 – Seneste §18-regnskab tilsendt kommunen
 – Seneste årsregnskab
 – Bankkort
 – CVR udskrift af jeres forening (find den her) – tjek at den er ny/gyldig.
Måske får I ikke brug for det hele, men rart at have det med, hvis der spørges.

Brug for hjælp med banken?
Hvis problemerne bliver for store, så kontakt landsforeningens sekretariat for support.

Et PS om bankgebyrerne
Bankerne tager ofte høje gebyrer for at have en foreningskonto, da vi på mange måder er sidestillet med erhvervskonti. Ofte begrundes det med risikovurderingen og lign.
Men tag gerne en snak med banken, om I som en lille social forening ikke kan få lov at slippe lidt billigere. Det kan jo være det lykkes.