(Debat i Altinget d. 9/12 2021) 

Det skriver formand for lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

Her efterlyser hun – ligesom mange andre – at der i den kommende Sundhedsreform udarbejdes nationale standarder for alkoholbehandling, som behandlingstilbuddene skal leve op til for at blive godkendt.

“Alle borgere bør være sikre på et ensartet højt niveau af kommunale sundhedsydelser, uanset hvor de bor, og uanset om der er tale om alkoholbehandling, rehabilitering eller palliation.

Camilla Noelle Rathcke skriver videre  “… at det kan det have store konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet, hvis de er bosat i en kommune med ringe sundhedstilbud til deres helbredsudfordringer. Det er uholdbart, og det er på høje tid, at regeringen gør brug af den løsning, der bliver serveret for dem.”

Læs hele debatindlægget på Altinget.dk fra d. 9/12 2021 > 

Se også:

Debatindlæg af Karsten Modin, ledende overlæge og afdelingsleder, Behandlingscenter Odense:
Kommunerne har svigtet indsatsen for behandling af mennesker med afhængighed og brug af stoffer
Dagensmedicin.dk 27/5 2022

Debatindlæg ved Mette Nord, Kåre Skarsholm og Christian Keller Hansen, diverse Brancheorganisationer:
Alkoholbehandling ikke nævnt i årets aftale med kommunerne
Altinget / Sundhed 20/8 2021