(25/11 2020) 

I dag er der udsendt knap 400 breve til lægerne omkring vores lokalforeninger.

 
Lænken ønsker på denne måde. at gøre de praktiserende læger opmærksomme på vores tilbud til deres patienter med alkoholproblemer. Vi synes, at vi med vores sociale foreninger med støtte og et fællesskab uden alkohol, er et godt supplement til alkoholbehandlingen.

Tillige med følgebrevet er der vedlagt vores nye folder, som er henvendt til læger, behandlere m.fl. med information om Lænkens tilbud. Endeligt vedlagt nogle foldere til uddeling, som fortæller borgeren om Lænken. På folderens bagside ses kontakt oplysninger om nærmeste lænkeforening.

Yderligere materiale kan bestilles her på hjemmesiden eller ved henvendelse til vores sekretariat
 

Brev:
Til praktiserende læger, alkoholbehandlere og andre…

Folder:
Sociale fællesskaber som supplement til alkoholbehandling

Folder:
Du, som vil holde op med at drikke
og du, som er pårørende

 
Modtages brevet på privatadressen, så beklager vi.
Ved udvælgelse af adresser har vi efter bedste evne forsøgt kun at sende til praksisadresser.

 
Lænken Web