(9/12 2020) 

Lænken har ansøgt og fået bevilget Kr. 657.900 fra Trygfonden.

 
Pengene er øremærket til behandling af personer i målgruppen “Voksne Børn af Alkoholafhængige (VBA)” i vores forening Lænkens Unge Ambassadører (LUA). Med midlerne sikres det, at VBA’ere kan tilbydes behandling i både 2021 og 2022. Vivien og Birthe fra Novavì står for forløbene.

Støtten er uundværlig og vil være medvirkende til at sikre bedre psykisk trivsel for Voksne Børn af Alkoholafhængige (samt deres børn og andre nære relationer). Midlerne vil bla. gå til gennemførelse af  vores grundlæggende behandlings kursus for VBA’ere, samt spejlingsworkshop for VBA’er med partnere, forældrekompetence kursus mm.

Fra Lænkens Unge Ambassadører LUA skal der lyde et kæmpe stort og taknemmeligt tak til TrygFonden!

 

   Læs mere om kursusforløbene >   

 

Lænken Web 9/12 2020