(Opdateret 2/11 2020) 

Flere nyere undersøgelser viser at danske unge har et foruroligende højt forbrug af alkohol sammenlignet med andre lande. Et forbrug som ofte giver de unge problemer med f.eks. ulykker, vold og sex, de fortryder. Og for nogle betyder det akut indlæggelse for behandling efter overdreven indtagelse.

 
Herhjemme skal man være 18 år for at kunne købe enhver form for alkohol på f.eks. værtshuse og diskoteker. Men i butikkerne er grænsen 16 år for alkohol under 16,5 % og over 18 år for at købe stærk spiritus. Alkohol & Samfunds mange stikprøver med unge indkøbere – såkaldte ”mystery shoppers” – viser at reglerne kan omgås eller ikke overholdes alle steder.

22 organisationer er netop nu gået sammen om initiativet DrukfriUngdom og ønsker ensartede alkoholgrænser i Danmark på 18 år uanset alkoholprocent, og opfordrer Folketingets partier til at indføre en 18-årsgrænse for al salg af alkohol.

Landsforeningen Lænken tilslutter sig dette initiativ. Både af hensyn til de problemer, som unge her og nu kan få ved overdreven indtagelse, såvel på sigt hvor egentlig alkoholafhængighed kan udvikles.
 

DrukfriUngdom 

 
Læs også:
 
Søren Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn
Artikel i Altinget d. 1. juni 2020
 
Mikael Jakshøj: Voksne skal tage ansvaret for unges dårlige alkoholvaner
Artikel i Altinget d. 11. juni 2020
 
Alkohol & Samfund: Derfor er 18-årsgrænsen vigtig
D. 27. august 2020
 
22 organisationer: Indfør ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol
Kommunernes Landsforening d. 4. september 2020
 
Støttepartier: Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol
DR.DK d. 5. september 2020
 
Druk sender flere unge på hospitalet med alkoholforgiftning
TV2.DK d. 27. oktober 2020
 
Når festen ender på skadestuen
Nye undersøgelser fra Sundhedsdatastyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed om unges druk
Alkohol & Samfund d. 28. oktober 2020


 
Kan alkohol købes af mindreårige på nettet?
Alkohol & Samfund video, YouTube 14. august 2019
 

8/9-2020 Lænken Web • Opdateret 2/11 2020