(Omtale d. 16/9 2022) 

Lænkens bestyrelse og sekretariat deltog i årets symposium, som blev afholdt i Axelborgsalen på Vesterbrogade.
Der var velkomst tale ved Kenneth Flex, bestyrelsesformand i Fonden Novavì.
Ordstyrer var Thomas Buch Andersen, journalist og vært på TV 2. 
Temaet var “Unge, Misbrug og Trivsel”.

 
Åbningstalen blev holdt af Maria Gudme, medlem af Folketinget og Regionsrådet i Region Hovedstaden, Socialdemokratiet.

Derpå fulgte indlægget “Youth, health and risk-taking” ved professor Jukka Törrönen, Department of Public Health Sciences, Stockholm University. Han har en PhD i sociologi samt en langvarig interesse for alkohol-/rusmiddelforskning. Hans nyeste forskning fokuserer på alkohol i det offentlige rum, unges drikkemønstre og identitet.


View over den flotte sal. På scenen skimtes ordstyrer Thomas Buch Andersen og professor Jukka Törrönen.

Så fortsatte Susan Hart med var et spændende indlæg “Neuroaffektiv udviklingspsykologi med særligt fokus på de unge”. Hun har arbejdet som børnepsykolog indenfor voksen og børneområdet. Susan talte bl.a. om, at det er igennem gode relationer, at vi opnår evnen til at regulere vores temperament, følelser og humør. Til at begynde med skulle vi lave en øvelse i at hilse på et fremmed menneske, og ved det møde beskrive, hvad vi synes var rart.

Efter frokost var der en lille koncert med Mathilde Falch, som er musiker og foredragsholder. I mellem sangene fortalte hun om sin egen historie om misbrug og psykiatri.


Musiker og foredragsholder Mathilde Falch.

Derefter et oplæg “Time for a paradigm shift: The adolescent brain in addiction treatment” af Dr. Sarah Feldstein Ewing, som er Professor of Psychology at University of Rhode Island. Hun har også et tæt samarbejde med Center for rusmiddelforskning ved Aarhus universitet siden 2017. Oplægget handlede bl.a. om hendes erfaring i at benytte evidensbasserede metoder til at forebygge og gribe ind i forhold til unges risikoadfærd, inklusive rusmiddelbrug.

Fonden Novavì-prisen 2022 på kr. 150.000 blev givet til Jannie Petersen, som er daglig leder af “Hotellet Vesterbro” og forfatter til bogen ”Min egen værste fjende”.
Prisen blev overrakt af Janne S. Tolstrup som er medlem af priskomiteen. Janne S. er bla. professor ved Statens Institut for Folkesundhed, forkvinde for Alkohol & Samfund mm. I priskomitéen deltager ligeledes vores landsformand for Lænken, Henrik Nielsen.


Fra venstre: Bettina fra sekretariatet & Lænkens bestyrelsesmedlemmer Peter, Aksel, Jens og Hanne.
 


Se video / Vinderen af Fonden Novavi Prisen 2022: Netværket Hotellet >

  Hotellets hjemmeside >   

 

   Læs mere om Symposium prisen >   

 

[ Foto: Henrik/Aksel & Tekst: Bettina ]