28/10 2021 

Novavì inviterer til at deltage i en selvhjælpsgruppe

Hvad er en Novavì Selvhjælpsgruppe?

Det er en samtalebaseret selvhjælpsgruppe. Der er en fast struktur hver gang, og der er især fokus på at leve et liv med afholdenhed fra alkohol. Du beslutter dog selv dit alkoholmål. Du vil blive præsenteret for enkle, psykologiske værktøjer, som du har mulighed for at bruge i din hverdag.

Følger Smart Recoverys 4-punkts program, som omhandler:

• Vedligeholde motivation for at fastholde din alkoholmålsætning
• Håndtere alkoholtrang/craving
• Håndtere tanker, følelser og adfærd
• Leve et balanceret liv

Hvem kan deltage?

Dig der går i ambulant alkoholbehandling i Novavi, i Overkanten eller i en Lænkeforening.

Hvor og hvornår?

• Køge mandage kl 17 – 18.30
• Amager onsdage kl 10 – 11.30
• Glostrup torsdage kl 17 – 18.30
• Lyngby torsdage kl 17 – 18.30
• Hvidovre mandage kl 16.30 – 18 (pr 15. nov 2021)
• ONLINE gruppe tirsdage kl 17 – 18 (pr 30. nov 2021)

Kontakt først:

Novavi Selvhjælpsgrupper
Projektkoordinator Ulrikke Hansen
ulha@novavi.dk • 29 31 81 85

Se mere i Novavì folderen >