(17/2 2022) 

Lænken ved Henrik og Bettina havde d. 19. januar 2022 et møde med projektmedarbejder Peter fra Recovery Bulls, Kbh.

Her fortalte vi hinanden, hvad vi laver og tilbyder. Der er mange lighedspunkter, og vi synes det er helt oplagt med et samarbejde fremover, som utvivlsomt vil være til gavn for begge organisationer og medlemmerne.

Tak for et godt møde, Peter!
 

Recovery Bulls er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte. Formålet med sportsholdet er at sætte en idrætsbevægelse i gang for den del af befolkningen, der ikke reelt har adgang til de eksisterende idrætsfællesskaber.

 

Hjemmeside   •   Facebook

Opslag på Recovery Bulls facebook efter mødet: