(Maj 2018) 

Over 100 mennesker deltog i Lænkens konference “Når alkoholopvækst bliver en styrke” på Christiansborg d. 28. maj 2018, hvor MF Trine Torp var vært.

   
Fra Fællessalen på Christiansborg.

Konferencen præsenterede en rapport udarbejdet af Cand.Psyk., PhD Helle Lindgaard i forbindelse med et projekt om Lænkens Unge Ambassadører (LUA). Hun har fulgt en gruppe unge igennem en årrække og kan dokumentere, at det frivillige foreningsfællesskab har stor betydning for den enkelte i forhold til bedre livskvalitet.

   
Cand.Psyk., PhD Helle Lindgaard

Konferencen og rapporten er et vigtigt redskab for Lænken, fordi det frivillige foreningsfællesskab er kerneværdien i alle foreninger i Lænken, både for dem der er vokset op i familier med alkoholproblemer og andre pårørende, og for dem der selv har drukket for meget.

Til slut gav MF Trine Torp og MF Karin Nødgaard, Knud Aarup fra Frivilligrådet, Maja Grange og Matias Rosenkvist fra LUA deres bud på, hvordan det frivillige arbejde i foreningerne fortsat kan blive understøttet.

Der var stor enighed om, at de mindre landsdækkende frivillige organisationer, som Lænken, har behov for en grundfinansiering for at kunne løfte den opgave, det er at sætte nye projekter og initiativer i verden i samarbejde med den offentlige indsats.

Se hele rapporten > 
Resume af rapporten > 
Læs om konferencen og se præsentationerne > 

Lænken / Pernille