(17/7 2022) 

Minister vil kortlægge benspænd for foreningsarbejdet.

Uddrag af pressemeddelelse 29/4 2022:

“Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har igangsat flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk.
Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022.
Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst.”

Se hele pressemeddelelsen fra Kulturministeriet >
20/4 2022: Minister vil kortlægge benspænd for foreningsarbejdet.

Også Erhvervsministeren arbejder på problemet:
Artikel i Jyske Vestkysten 9/5 2022:
83.000 danske foreninger rammes af regler om hvidvask, selv om kun få er i farezonen
En af Danmarks store foreningsorganisationer efterlyser lovmæssige krav til danske banker, der skal lempe gebyrer og dokumentationskrav.

Emnet er tidligere omtalt her på Lænken d. 17/4 2021 >
Se bla. link til udarbejdet idekatalog juni 2021 fra nedsat arbejdsgruppe.