17/4 2021: 

I de senere år har det krævet et meget stort administrativt arbejde, når en forening har valgt ny kasserer og/eller en anden i bestyrelsen skal have bankbemyndigelse. Det skyldes bla. loven om hvidvask.

Typisk skal der udfyldes en pæn samling skemaer, og ofte skal der indhentes flere underskrifter fra hele bestyrelsen. Yderligere skal medsendes en stak bilag. Det samlede antal dokumenter mv. er typisk  10-15  stk., før banken accepterer ændringerne.

Lænkens lokalforeninger kender problemet alt for godt. Og for mange nyvalgte et det en kompleks og tidskrævende proces, hvor nogle må søge ekstern hjælp.

Erhvervsministeriet har nedsat en ny arbejdsgruppe med blandt andre Danmarks Idrætsforbund, Landsorganisationen for frivilligcentre & selvhjælp og Politiets Efterretningstjeneste, PET. Og i spidsen står Finans Danmark, som repræsenterer bankerne.
De skal sammen se på, om man – forhåbentlig – kan forenkle det for de mange foreninger i Danmark.
 

DR.DK nyheder 16/4 2021:
Hvidvaskregler dræner frivillige kræfter i foreninger

 
17/4 2021 Lænken Web