(6/11 2021) 

Et tidligere borgerforslag faldt med opfordring til ens alkoholgrænse for køb af alkohol. Men en undersøgelse viser at danskerne er for. Nu viser en ny repræsentativ undersøgelse foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse, at der er flertal blandt vælgerne på tværs af politisk standpunkt. Næsten 2/3 af vælgerne går ind for samme aldersgrænse, og kun en mindre gruppe er imod.

 

Reglerne pt. for køb af alkohol af unge er, at 16-17 årige må købe alkohol med en en alkoholprocent under 16,5 %, og at man skal være fyldt 18 år for at købe stærkere spiritus.

Danske unge har et foruroligende højt forbrug af alkohol i forhold til andre lande. En fælles aldersgrænse for køb på 18 år kan have en væsentlig forebyggende virkning. Dårlige eller skadelige alkoholvaner dannes ofte i ungdomsårene. Et stort alkoholforbrug kan på sigt give mange sygdomme – bla. medvirke til kræft.

Regeringen arbejder på en kommende forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug. Og nu har de så danskernes holdning til en ændring af aldersgrænsen.

Læs hele artiklen på Kræftens bekæmpelse >

Læs om Borgerforslaget fra efteråret 2020 >

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen:
Lad os tage ansvar og beskytte børn mod alkohol >

Debat fra Den Nationale Alkoholkonference 2022:
Skal unge stadig købe alkohol som 16-årig?