(Opdateret 28/4 2021) 

Michael Asmussen, København, med flere fremsatte i efteråret 2020 borgerforslag om at hæve aldersgrænsen for køb af al alkohol uanset procent fra 16 til 18 år.

 

 
Danske unges alkoholforbrug er stadig meget højt, ja har nærmest europarekord, viser Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse udgivet af Sundhedsstyrelsen august 2020. Det giver dem uønsket mange problemer, og de har samtidig stor risiko for at udvikle egentlig alkoholafhængighed senere i livet.

Borgerforslaget er fremsat på Folketingets hjemmeside d. 30/10 2020. Får det tilstrækkeligt med støtte, vil det blive behandlet som et lovforslag. Lænken støtter sammen med flere andre organisationer, at aldersgrænsen ændres.

Michael Asmussen skriver blandt andet (citat fra borgerforslaget):
“De danske 15-årige er dem, der drikker allermest i Europa. Jeg har selv været en del af den danske ungdoms drukkultur, og jeg ville ønske, at der havde været en anderledes lovgivning dengang jeg var ung. Jeg drak som de andre i en meget tidlig alder for at føle mig som en del af fællesskabet, og sammen havde vi en unaturlig og uansvarlig drukkultur. Jeg oplever nu – her mange år efter – at drukkulturen ikke har ændret sig. Jeg føler, at vi svigter de unge mennesker, og foreslår derfor, at aldersgrænsen for at købe alkohol hæves til 18 år i stedet for de nuværende 16 år.”
 

Opdatering 28/4 2021:

Borgerforslaget fik langt fra nok underskrifter:
Kun knap 1.400 underskrifter kom ind, og dermed er det faldet. Der skal 50.000 stemmer til, for at folketinget tager det op. Men det har været med til at starte et øget fokus på unge og dårlige drikkevaner. Bla. er der udarbejdet en ny guide til gymnasier: “Mere fest og mindre alkohol.” Og organisationerne bag initiativet DrukfriUngdom har lavet en kampagne film. Se mere på Alkohol & Samfunds temaside Unge og alkohol

DrukfriUngdom skriver på deres Facebookside d. 22/4 2021:
“Stor ros til Magnus Heunicke og Regeringen for at forpligte sig til at fremlægge en forebyggelsesplan for at komme unges druk til livs. Vi mener, at en ensartet 18-års aldersgrænse skal være en del af planen, da højere aldersgrænser er en af de mest effektive strategier til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge.”
Det videre arbejde i folketinget forventes startet for alvor i efteråret 2021.

Lovforslag fra Enhedslisten:
Partiet har fremsat et lovforslag den 9/3 2021, som nu er under behandling. “Forslag til folketingsbeslutning om en forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug”. Se Lovforslaget

Borgerforslaget: