(12/8 2021) 

Den 6. og 7. november i år tilbyder Lænken et kursus kun for pårørende. Her er det ikke brugerne, der er i fokus, men os der lever som tilskuer: De pårørende.
Kurset bliver tilbudt næsten hvert år, og selv om vi har mange pårørende i de forskellige lokalforeninger, så har der tit været problemer med at samle minimumsantal af deltagere for gennemførelse. Hvorfor?

 

Foto Lars Wass / Lænkens arkiv

Måske fordi du tænker, at det er ikke mig der har problemer… Nej, men det er dig som pårørende der har opdaget først, at din nærmeste havde en overforbrug. Det er dig, der har taget diskussioner op, om hvornår ”nok er nok”. Det er dig, der måske har bevæget sig på listefod, når man har opdaget at vores nærmeste har drukket – eller er faldet i. Det er dig, der i baggrunden har understøttet brugeren, givet ham opbakning, trøstet og styrke.

Måske du tænker, at du ikke vil sladre eller klage over din nærmeste. Det er heller ikke det, som weekenden går ud på. Mange overspringshandlinger ved afhængige er ens, at vi som pårørende kan nikke genkendende til dine observationer. Det handler om, at du kan tale om hvordan du har det, når de forskellige situationer sker. Og vi kan tale om vores erfaringer og reaktionsmønster for at komme igennem situationer uden at føle os hjælpeløse.

Måske du tænker, at det bliver for meget at lytte til andres problemer, hvis du selv har noget med i bagagen. Brug tilbuddet og brug kurset som aflastning. Dorthe, som er misbrugskonsulent i Novavì, har erfaringer med arbejdet med pårørende. Og hun vil være der som støtte til vores egen lille pårørende selvhjælpsgruppe. Hun er med for at sikre, at vi alle får lukket sårene bagefter, når de blev åbnet.

Måske du tænker, at Lænken er brugerens frirum. Nej, Lænken er et frirum for alle. Både til bruger, men også for deres pårørende. Vi plejer bare som pårørende at holde os i baggrunden og sætte brugernes behov for hjælp i første række. Men nu er det vores tid.

Meld dig til pårørende kursus og mød ligesindede. Fyld rygsækken med de andres erfaringer, og lad Dorthe måske give os alle sammen nye redskaber for at støtte vores nærmeste, uden at vi går tabt. Og hvis du er stærk og har været igennem et succesrig forløb, så deltag gerne for at hjælpe os andre.

Lad os styrke fællesskabet blandt pårørende igen og støtte hinanden.

Lænkens Pårørendeudvalg v. Jessica

Bemærk: Kurset er afholdt. Næste kursus vil blive annonceret under Aktiviteter/Kurser.

Se også deltagerfortælling fra weekenden 2021 >