(18/7 2022) 

Også Lænkens lokalforeninger har oplevet, hvor svært det kan være med papirarbejdet og banken, når der f.eks. vælges ny kasserer og formand. Bankerne stiller store krav til dokumentation på baggrund af Hvidvaskloven.

Der er lidt forskel på, hvor stramt bankerne tolker reglerne. Nogle beder om både kopi af billede-ID, Cpr-numre med mere fra hele bestyrelsen. Er man ikke personlig kunde, kan det blive ekstra svært at få f.eks. Net-adgang til en foreningskonto.

Erhvervsministeren forventer ny vejledning til bankerne inden udgangen af 2022. Vejledninger er noget banker kan vælge at følge, men ikke et krav.

En mindre forening i Jylland – Viborg Ny Bridgeklub – fik for alvor oplevet papirarbejdet, da der skete en stor udskiftning i bestyrelsen
TV MidtVest indslag d. 9/6 2022
Forening blev fanget i bank-bureaukrati >
Artikel og Tv-indslag.

Se også Lænke nyhed d. 17/7 2022
Der arbejdes fortsat på at lette foreningers papirarbejde >
Kulturministeriet har igangsat undersøgelser.